ZLATKA
DAMJANOVA

21 X 18 cm

23 X 33 cm

19,5 X 24,5 cm

22,5 X 17,5 cm

www.peta.org   "Glass Walls"  Paul McCartney